SOPIMUSEHDOT

Vastuuvapautus

Osallistun kuntosali- ja/tai toiminnalliseen ja/tai CrossFit-harjoitteluun vapaaehtoisesti. Olen tietoinen kuntosalin ja/tai toiminnalliseen ja/tai CrossFit-harjoitteluun sisältyvistä riskeistä. Olen tietoinen siitä, että kuntosali- ja/tai toiminnallinen ja/tai CrossFit-harjoittelu on sen luonteista, että siihen sisältyy tapaturman, loukkaantumisen tai pahimmassa tapauksessa kuoleman riski. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitoni kannalta. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse käymään lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista.

Järjestäjän vapautus vastuusta

Tietoisena kuntosali- ja/tai toiminnallisen ja/tai CrossFit-harjoittelun sisältyvistä riskeistä, vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisista aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuuvapautus koskee itse kuntosali- ja/tai toiminnallisen ja/tai CrossFit-harjoittelun aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan.

Vakuutukset

Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturmavakuutuksestani. Vapaa-ajanvakuutus ei välttämättä korvaa kuntosali- ja/tai toiminnallisessa ja/tai CrossFit-harjoittelussa tapahtuvia vahinkoja.

Vaatimukset

Edelliseen liittyen vakuutan, että en tule esittämään Räikkä Training Oy:tä (myöhemmin "Räikkä Training", "CrossFit Räikkä", "yritys" tai "järjestäjä") tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.

Käyttäytymissäännöt

Tunneille saavutaan ajoissa. Ennen varsinaista harjoittelua tehdään huolellisesti lämmittely joko valmentajan ohjeiden mukaan tai itsenäisesti. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä harjoituspainot on mitoitettu sopiviksi omalle kunnolle ja kokemukselle. Käsipainojen, kahvakuulien ja tyhjien levytankojen heittäminen ja pudottaminen lattialle on kielletty, ellei sen tarkoituksena ole välttää loukkaantumista. Painoja käsitellessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, mikäli suorituspaikalla on muita ihmisiä. Flunssaisena, kuumeisena tai muuten sairaana tai alkoholin, lääkkeiden tai muiden huumausaineiden alaisena harjoittelu on kielletty. Ohjaajalla on oikeus oman harkintansa mukaan kehottaa mahdollisesti huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena olevaa urheilijaa poistumaan harjoitustiloista.

En käytä oppimiani tekniikoita väärin enkä vahingoita ketään tarkoituksellisesti salin sisällä tai ulkopuolella. Omaan hyvät käytöstavat ja otan kanssaihmiset huomioon salilla ja salin ulkopuolella. Pyrin aina antamaan omalla käytökselläni esimerkillisen kuvan itsestäni.

Sairaudet ja muut rajoitteet

Kuntosali- ja/tai toiminnallinen ja/tai CrossFit-harjoittelu on erittäin vaativaa ja raskasta verrattuna muihin kuntoilumuotoihin. Neuvotelkaa kuntosali- ja/tai toiminnalliseen ja/tai CrossFit-harjoitteluun sopivuudesta lääkärinne kanssa ennen harjoittelun aloittamista.

Täysi-ikäisyys

CrossFit Räikän jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Myös tätä nuoremmat voivat harjoitella vanhempansa tai laillisen huoltajansa luvalla, jolloin vanhempi tai huoltaja on vastuussa siitä, että alaikäinen noudattaa jäsensopimusta. Vanhemman tai laillisen huoltajan tulee aina olla läsnä alaikäisen liittyessä CrossFit Räikän jäseneksi.

Palautus- ja peruutusoikeudet


Kaikilla myymillämme tuotteilla ja palveluilla on 14 vuorokauden peruutus- ja/tai palautusoikeus alkaen palvelun ostohetkestä. Poikkeuksena näistä ovat hyvinvointimaksutavoilla suoritetut maksut, joilla peruutus- ja/tai palautusoikeus lyhyempi seuraavista: 14 vuorokautta tai kuluvan vuoden toiseksi viimeiseen arkipäivään asti. Ostohetkestä alkaen ostaja määritellään myös Räikkä Training Oy:n (y-tunnus: 3229663-5) asiakkaaksi. Peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti info@raikkatraining.com. Mikäli palautat tai perut palvelun (jäsenyydet, lahjakortit) oston, voit tehdä sen maksutta. Mikäli perut fyysisen tuotteen oston ennen tuotteen toimitusta, on peruminen maksutonta. Toimitetun tuotteen voit palauttaa käyttämättömänä ja alkuperäisessä kunnossa sekä alkuperäisessä paketissa. Tuotteen palauttaminen on maksutonta Räikkä Training Oy:n toimitiloihin Hallitie 2 N, Ylöjärvi. Muilla keinoin palauttamisesta (esim. postitse) koituvista kustannuksista asiakas vastaa itse.

Räikkä Training Oy:llä ei ole velvoitetta hyvittää tuotetta tai palvelua asiakkaalle palautus- ja peruutusoikeuden rauettua. Tarkennukset ja poikkeukset mainitaan alla.

Mikäli sinulla herää kysyttävää sopimusehdoista, ota yhteyttä info@raikkatraining.com.

 

Jäsenyydet

Kaikki jäsenyytemme ovat toistaiseksi voimassa olevia ja jatkuvat sopimuskauden jälkeen saman mittaisella sopimuskaudella, ellei asiakkaan kanssa muuta sovita. Sopimuskauden pituuden tai jäsenyysmuodon muutoksesta on ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kyseisen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti info@raikkatraining.com.

Sopimuskautemme alkavat ja päättyvät kalenterikuukausittain, mutta jäseneksemme voit toki liittyä milloin vain. Mikäli jäsennyys aloitetaan kesken kuukauden, käsitellään kuluva kuukausi ensimmäisenä sopimuskuukautena, mutta luonnollisesti laskutamme tältä kuukaudelta vain treenaamaltasi ajalta. Vajaan kuukauden jäsenmaksu laskutetaan jäsenyyden aloituspäivästä osittaisena kuukautena.

Kaikissa jäsenyyksissämme on 14 vuorokauden irtisanomisaika ja irtisanomisen on tapahduttava aina kirjallisesti info@raikkatraining.com. Jos siis haluat irtisanoa jäsenyytesi päättymään esimerkiksi marraskuun lopussa, se on irtisanottava viimeistään marraskuun 16. päivä mennessä.

Sairauspoissaoloja koskee 10 vrk omavastuu, mutta tätä pidemmistä poissaoloista korvataan seuraavassa laskussa 10 vrk ylittänyt poissaolo täysimääräisesti lääkärintodistusta vastaan. Korvausta on haettava kirjallisesti kolmen (3) kuukauden sisällä poissaolon päättymisestä ja hakemukseen liittyvä lääkärintodistus on toimitettava osoitteeseen info@raikkatraining.com.

Kaikki jäsenyytemme laskutetaan kuukausittain WODconnect-palvelun kautta ja laskutuskausi on kalenterikuukausi. Maksu osoitetaan kuluvalle kuukaudelle. Poikkeuksena tähän ovat kertamaksulla maksetut jäsenyydet sekä kertakortit, joita voit ostaa myös verkkokaupastamme. Maksuvälineenä meillä käyvät myös yleisimmät hyvinvointietuudet (Smartum, Epassi, Edenred, Tyky, Virike, Eazybreak) ja näillä voit maksaa salilla joko osan tai koko jäsenyytesi.

Haluamme pelata reilusti, joten meillä ei ole käytössä sopimussakkoja. Mikäli siis haluat lopettaa määräaikaisen jäsenyytesi ennenaikaisesti, maksat vain säästämäsi rahan jäsenmaksuissa, loppujäsenyyttä ei tarvitse maksaa. Tätä periaatetta sovelletaan myös mikäli haluat vaihtaa jäsenyysmuotoa tai sopimuskauden pituutta kesken sopimuskauden. Esimerkiksi jos lopetat vuoden ryhmätreenijäsennyyden 8 kk kohdalla, maksat jäsenyyden loputtua viimeisen laskun lisäksi tasauslaskun 8 x (97 € - 93 €) = 32 €.

Lahjakortit & 10-kortit

Kaikilla lahja- sekä 10-korteillamme on 12 kk voimassaoloaika ostohetkestä ellei tuotteessa / ostohetkellä muuta mainita.

MAKSUEHDOT

Käytämme verkkokauppamme maksupalveluntarjoajanamme Paytrail Oyj:tä (y-tunnus: 2122839-7), maksuehdot löydät heidän sivuiltaan: https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot. WODconnectin maksupalveluntarjoajana toimii Svea. Lisätietoja WODconnectin maksuehdoista löydät heidän sivuiltaan:  https://www.wodconnect.com/privacy.